Tak. Depozyty zgromadzone w Credit Agricole Bank Polska S.A. są objęte gwarancją BFG . Systemem gwarantowania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego objęte są bowiem depozyty zgromadzone we wszystkich bankach krajowych tzn. mających siedzibę na terytorium Polski. Po zmianie nazwy naszego banku na liście banków objętych gwarancją BFG dotychczasowa nazwa LUKAS Bank S.A się zostanie zmieniona na Credit Agricole Bank Polska S.A.

© 2017 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.
DALEJ

Oferta Banku Menu