Dotychczasowe umowy są obowiązujące. Zmiana nazwy banku nie wiąże się z koniecznością podjęcia jakichkolwiek działań przez Klientów. Swoją moc zachowują wszystkie dotychczas zawarte z bankiem umowy. Nie ma potrzeby ich aneksowania. Podobnie - nie zmieniły się numery rachunków bieżących, kart kredytowych ani dane identyfikacyjne pozostałych produktów. Wszystkie usługi zlecone bankowi do tej pory, np. zlecenia stałe, są przez bank realizowane jak dotychczas.

Stopka redakcyjna

© 2018 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zapisz się

Menu o banku

Menu Oferta banku