Dotychczasowe umowy są obowiązujące. Zmiana nazwy banku nie wiąże się z koniecznością podjęcia jakichkolwiek działań przez Klientów. Swoją moc zachowują wszystkie dotychczas zawarte z bankiem umowy. Nie ma potrzeby ich aneksowania. Podobnie - nie zmieniły się numery rachunków bieżących, kart kredytowych ani dane identyfikacyjne pozostałych produktów. Wszystkie usługi zlecone bankowi do tej pory, np. zlecenia stałe, są przez bank realizowane jak dotychczas.

© 2017 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.
DALEJ

Oferta Banku Oferta Banku