Czy dotychczasowe umowy podpisane z bankiem są obowiązujące? Czy będzie potrzeba aneksowania umowy?

Dotychczasowe umowy są obowiązujące. Zmiana nazwy banku nie wiąże się z koniecznością podjęcia jakichkolwiek działań przez Klientów. Swoją moc zachowują wszystkie dotychczas zawarte z bankiem umowy. Nie ma potrzeby ich aneksowania. Podobnie - nie zmieniły się numery rachunków bieżących, kart kredytowych ani dane identyfikacyjne pozostałych produktów. Wszystkie usługi zlecone bankowi do tej pory, np. zlecenia stałe, są przez bank realizowane jak dotychczas.


Powrót do strony kategorii

Kontakt z bankiem


Oferta banku

Twoja opinia
 
Nowy wygląd strony www