Dlaczego podczas korzystania z tokena na wyświetlaczu pojawia się symbol 3 bądź E?

Moment, w którym na wyświetlaczu tokena pojawia się symbol 3 , jest informacją dla użytkownika, że za 30 dni kończy się okres ważności tokena.

W przypadku pojawienia się litery E , klient informowany jest o przedawnieniu ważności urządzania. W takim wypadku należy udać się do najbliższej placówki bankowej celem jego wymiany.


Powrót do strony kategorii

Kontakt z bankiem


Oferta banku

Twoja opinia
 
Nowy wygląd strony www