Moment, w którym na wyświetlaczu tokena pojawia się symbol 3 , jest informacją dla użytkownika, że za 30 dni kończy się okres ważności tokena.

W przypadku pojawienia się litery E , klient informowany jest o przedawnieniu ważności urządzania. W takim wypadku należy udać się do najbliższej placówki bankowej celem jego wymiany.

© 2017 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.
DALEJ

Oferta Banku Menu