Czy zmiana PIN karty, która wcześniej została zablokowana z powodu trzykrotnie wprowadzonego błędnie PIN-u spowoduje jej odblokowanie?

Tak. Jeżeli karta została zablokowana przez błędnie wprowadzony PIN i klient w bankowości internetowej dokona zmiany PIN, spowoduje to odblokowanie karty.


Powrót do strony kategorii

Kontakt z bankiem


Oferta banku

Twoja opinia
 
Nowy wygląd strony www