Co to jest KLUCZ?

KLUCZ jest to element autoryzacji w systemie internetowym CA 24. W zależności od wybranego przez Klienta sposobu autoryzacji, składa się on z:

  • hasła ustalonego przez Klienta i wskazania tokena, jeśli użytkownik posługuje się tokenem ,
  • wyłącznie hasła, jeżeli użytkownik nie korzysta z tokena,
  • wyłącznie hasła ustalonego przez użytkownika serwisu internetowego CA24, dotyczy tylko ekranu ,,Logowanie" - jeżeli użytkownik jako sposób autoryzacji wybrał jednorazowe hasła SMS.

Klucz służy do logowania, potwierdzania i akceptowania dyspozycji złożonych w serwisie internetowym CA 24. W przypadku użytkowników serwisu internetowego CA24 korzystających z haseł SMS, zatwierdzanie dyspozycji innych niż logowanie do serwisu internetowego następuje poprzez wpisanie jednorazowego kodu wysłanego na numer telefonu tego użytkownika.


Powrót do strony kategorii

Kontakt z bankiem


Oferta banku

Twoja opinia
 
Nowy wygląd strony www