W celu zapewnienia jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa każdy Klient korzystający z dostępu do konta przez Internet, może ustalić indywidualne limity kwotowe dotyczące transakcji wykonywanych w tym serwisie:

  • limit pojedynczej transakcji, który określa maksymalną kwotę jednorazowej operacji wykonywanej przez Internet,
  • limit dzienny, który określa maksymalną kwotę wszystkich operacji internetowych realizowanych jednego dnia za pośrednictwem Internetu.
© 2017 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.
DALEJ

Oferta Banku Menu