Dodając odbiorcę przelewu, istnieje możliwość zaznaczenia pola "Odbiorca zaufany". Pozwala to na składanie dyspozycji przelewu bez konieczności potwierdzania ich kluczem lub hasłem sms.

Odbiorcę zaufanego można zdefiniować:

© 2017 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.
DALEJ

Oferta Banku Menu