Od kiedy przysługuje mi Dofinansowanie pobytu w żłobku?

W przypadku złożenia wniosku w okresie od 1 kwietnia do 31 maja 2022 r., prawo do dofinansowania przysługuje od 1 stycznia 2022 r., nie wcześniej jednak niż od pierwszego dnia pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub objęcia dziecka opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna.

Możesz złożyć wniosek o dofinansowanie najwcześniej w dniu, w którym Twoje dziecko zacznie uczęszczać do żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna. Jeśli złożysz wniosek w ciągu 2 miesięcy od tego dnia, to ZUS przyzna dofinansowanie od dnia, w którym dziecko rozpoczęło pobyt w żłobku, klubie dziecięcym lub u opiekuna dziennego.

Jeśli złożysz wniosek później, to ZUS przyzna dofinansowanie od miesiąca, w którym złożyłeś/złożyłaś wniosek.


Powrót do strony kategorii

Kontakt z bankiem


Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia