Jak otworzyć Rachunek Oszczędzam przez CA24 eBank?

Aby otworzyć Rachunek Oszczędzam przez CA24 eBank, należy wybrać z menu: moje produkty -> oszczędności -> Rachunki oszczędnościowe -> Otwórz nowy Rachunek Oszczędzam –> wskazać rachunek w ramach, którego będzie otwierany Rachunek Oszczędzam – a następnie: podaj swoją nazwę rachunku, wybierz dostępny okres kapitalizacji, określ czy odsetki mają być kapitalizowane (dopisywane do Rachunku Oszczędzam), czy mają być kierowane na rachunek bieżący. Zdecyduj również czy chcesz, aby Rachunek Oszczędzam był automatycznie zasilany środkami z rachunku bieżącego. Następnie -> kliknij dalej i zatwierdź otwarcie Rachunku Oszczędzam hasłem jednorazowym SMS.


Powrót do strony kategorii

Kontakt z bankiem


Oferta banku

Twoja opinia