Jak nabyć fundusz inwestycyjny?

Rozpoczęcie inwestowania w Funduszu wiąże się z koniecznością podpisania Zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa Funduszu Amundi Parasolowy FIO. W tym celu wystarczy dowód osobisty oraz określona kwota pieniędzy na pierwszą wpłatę (w programie INWESTUJĘ Z PLANEM minimalna kwota wpłaty to 50 zł, z kolei w programie AKTYWNIE INWESTUJĘ to minimum 500 zł, natomiast kolejne wpłaty to, odpowiednio, minimum 50 i 100 zł). Otwarcie rejestru jest jednorazową formalnością, której możesz dokonać w placówce Banku Credit Agricole.

Otwierając rejestr w jednym subfunduszu, automatycznie otwierasz subrejestry w tym samym programie, we wszystkich dostępnych subfunduszach Amundi Parasolowy FIO. Dzięki temu możesz w każdej chwili, przenosić środki z jednego subfunduszu do drugiego, w ramach tego samego programu inwestycyjnego.

Wpłacając środki do Funduszu, nabywasz jednostki uczestnictwa w najbliższym Dniu Wyceny (dzień, w którym odbywa się sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.), w którym Agent Transferowy otrzyma informacje o zleceniu nabycia oraz informację o otrzymaniu przez Fundusz środków pieniężnych, koniecznych do wykonania zlecenia. Po dokonaniu pierwszej inwestycji otrzymasz pocztą Potwierdzenie nabycia Jednostek Uczestnictwa.

Po otwarciu rejestru otrzymasz pocztą Potwierdzenie pierwszego nabycia Jednostek Uczestnictwa. W programie AKTYWNIE INWESTUJĘ Potwierdzenia wysyłane są po każdej transakcji nabycia, odkupienia i zamiany. W programie INWESTUJĘ Z PLANEM wysyłane jest raz do roku Potwierdzenie podsumowujące roczną historię Twojego rejestru.

Przed rozpoczęciem inwestycji w Fundusz Amundi Parasolowy FIO koniecznie zapoznaj się z Prospektem Informacyjnym.


Powrót do strony kategorii

Kontakt z bankiem


Oferta banku

Twoja opinia