Czym są oszczędności długoterminowe?

Oszczędzanie długoterminowe polega na przeznaczeniu części dochodów na realizację długoterminowych celów tj. m.in. wyższa emerytura czy kapitał na edukację dzieci. Odbywa się to poprzez ulokowanie środków w produkty oszczędnościowe i inwestycyjne, często powiązane z mechanizmem systematycznych wpłat. Długoterminowe produkty oszczędnościowe dają szansę na wyższą stopę zwrotu niż przy tradycyjnych lokatach bankowych.


Powrót do strony kategorii

Kontakt z bankiem


Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia