Czym różni się lokata od funduszy inwestycyjnych?

Środki zgromadzone na lokacie zaliczane są do bilansu banku. Środki zgromadzone na Funduszu Inwestycyjnym nie wchodzą w skład aktywów Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych. W przypadku lokat ryzyko inwestycyjne znajduje się po stronie banku, a w przypadku funduszy inwestycyjnych - po stronie nabywcy. W przypadku inwestycji nabywca często musi liczyć się z kosztami obsługi i zarządzania.

Fundusz inwestycyjny, w odróżnieniu od lokaty nie może określić przyszłego zysku. Fundusze inwestycyjne dają szansę na wyższe stopy zwrotu niż tradycyjne lokaty bankowe, szczególnie w dłuższym terminie. Więcej o produktach inwestycyjnych w naszej ofercie dowiesz się na naszej stronie.


Powrót do strony kategorii

Kontakt z bankiem


Oferta banku

Twoja opinia