Co to jest lokata z funduszem inwestycyjnym?

Lokata z funduszem inwestycyjnym jest to produkt mieszany, który składa się z lokaty, która z reguły oferuje wyższe oprocentowanie niż w standardowej ofercie oraz z inwestycji w fundusze inwestycyjne. Udział części lokacyjnej i inwestycyjnej może być różny w różnych produktach. Główną zaletą tego typu produktów jest szansa na większy zysk z całości zainwestowanej kwoty niż na standardowej lokacie. Przykładem takiego produktu jest Zyskowny Duet.


Powrót do strony kategorii

Kontakt z bankiem


Oferta banku

Twoja opinia