Co to jest fundusz inwestycyjny?

Fundusz inwestycyjny to forma zbiorowego inwestowania przez grupę uczestników (inwestorów). Majątek funduszu powstaje z wpłat wszystkich inwestorów, a wysokość wpłaty przeliczana jest na jednostki uczestnictwa. To one określają proporcjonalny udział każdego z inwestorów w funduszu.

Funduszem zarządza Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI), które podlega kontroli Komisji Nadzoru Finansowego.

Fundusz inwestuje swoje środki w różne instrumenty finansowe, w jego portfelu mogą być między innymi: akcje polskich i zagranicznych firm, obligacje skarbowe lub korporacyjne. Każdy z funduszy kieruje się swoją polityką inwestycyjną, poziomem ryzyka i potencjałem przyszłego zysku.


Powrót do strony kategorii

Kontakt z bankiem


Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia