Czy bank może odmówić odnowienia umowy o Indywidualną Linię Kredytową na kolejny roczny okres?

Jeśli umowa jest zawarta na rok, jest odnawiana na kolejny ten sam okres. Bank może nie odnowić Umowy, jeśli:

  1. nie zapewniałeś regularnych wpływów na rachunek główny lub rachunek oszczędzam w minimalnej zadeklarowanej wysokości MWM,
  2. przekroczyłeś limit kredytowy,
  3. utraciłeś zdolność kredytową.

O nieodnowieniu Umowy Bank poinformuje Cię pisemnie najpóźniej 21 dni przed upływem czasu trwania Umowy.


Powrót do strony kategorii

Kontakt z bankiem


Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia