Co będzie, jeśli część pieniędzy z kredytu gotówkowego "Czyste Powietrze" wydam na inny cel niż inwestycja, na którą mam dotację?

Jeśli:

  • WFOŚiGW przyznał Tobie dotację (masz zawartą umowę o dofinansowanie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej),
  • my wypłaciliśmy Tobie pieniądze z kredytu,
  • ale część tych pieniędzy wydasz na inny cel niż ten, który zgłosiłeś we wniosku o dotację.

Wówczas dostaniesz niższą kwotę dotacji. Jej wysokość będzie wynikać z wysokości faktycznych kosztów kwalifikowanych zgodnych z programem „Czyste Powietrze”.


Powrót do strony kategorii

Kontakt z bankiem


Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia