Kredyt hipoteczny może być spłacany:

  • w równych ratach co oznacza, że w kolejnych miesiącach raty kapitałowo-odsetkowe są na tym samym poziomie. W tym systemie na początku okresu spłacania kredytu kwoty spłacanego kapitału są niższe niż pod koniec, natomiast części odsetkowe na początku są wyższe, a potem niższe. W praktyce jest to najpopularniejszy na rynku sposób spłaty kredytu hipotecznego.
  • w ratach malejących co oznacza, że w kolejnych miesiącach raty kapitałowo-odsetkowe są coraz niższe. Bazą dla naliczania odsetek jest kwota kapitału pozostającego do spłaty, która z czasem maleje, dlatego kwota odsetek w każdej racie jest coraz niższa.

Stopka redakcyjna

© 2018 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zapisz się

Menu o banku

Menu Oferta banku