Oprocentowanie jest zmienne jest sumą dwóch składników: stałej marży oraz stopy bazowej WIBOR 3M, LIBOR 3M, EURIBOR 3M, która może ulec zmianie w okresie kredytowania. Zmiana stopy bazowej wpływa na wysokość oprocentowania kredytu hipotecznego w danym miesiącu, a tym samym wyskość płaconej raty.

Stopka redakcyjna

© 2018 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zapisz się

Menu o banku

Menu Oferta banku