Zależy nam, żeby być zaufanym partnerem dla naszych klientów korporacyjnych. Cenionym za szybkość, elastyczność i niezawodność. W szczególności chcemy wspierać Państwa w nieprzewidzianych zdarzeniach, z jakimi obecnie przyszło nam się zmierzyć. Dokładamy starań, aby w tej szczególnej sytuacji doradzać Państwu w sposób kompetentny, transparentny i rzetelny, z wykorzystaniem całej siły, doświadczenia i wiedzy specjalistycznej Grupy Crédit Agricole.

Uważnie wsłuchujemy się w potrzeby naszych klientów

Nasi doradcy i eksperci są dostępni pod telefonem oraz pod adresem poczty elektronicznej. W sposób zdalny wspierają Państwa w obszarach współpracy z naszym bankiem.

Udostępniamy najnowsze rozwiązania cyfrowe

W sytuacji, kiedy wymiana dokumentacji drogą tradycyjną jest utrudniona lub niemożliwa, innowacje technologiczne i rozwiązania cyfrowe zyskują na znaczeniu i znajdują coraz powszechniejsze zastosowanie. Poniżej przedstawiamy Państwu wybrane rozwiązania funkcjonujące w naszym banku:

Bankowość Transakcyjna

 • Składanie w CA24 Biznes dyspozycji z podpisem niekwalifikowanym, z możliwością definiowania szablonu i struktury autoryzacji. Każdy klient może mieć swój szablon wiadomości, którym może wysyłać do banku dowolną, uzgodnioną wcześniej dyspozycję. Wiadomość może być autoryzowana w sposób analogiczny do autoryzacji przelewów, przez upoważnione osoby.
 • Zlecanie zmiany uprawnień w systemie bankowości elektronicznej w module komunikacyjnym CA24 Biznes (z uwzględnieniem BAM - Bank Account Management). Każdy klient posiada w CA24 Biznes możliwość złożenia dyspozycji zmiany uprawnień za pośrednictwem poczty. Rozwiązanie pozwala na załączenie skanu dokumentu ze zmianami do wiadomości w CA24 Biznes i podpisanie przez upoważnione osoby. Ponadto, rozwiązanie akceptuje formaty własne dyspozycji klienta, uzgodnione wcześniej z bankiem.
 • Akceptacja dokumentów, m.in. umów rachunku bankowego czy dyspozycji przelewów w formie elektronicznej, sygnowanych podpisem elektronicznym kwalifikowanym przy wykorzystaniu narzędzia SZAFIR.

Finansowanie Handlu

 • Bezpieczne i szybkie przesyłanie drogą elektroniczną zleceń i wniosków z obszaru Finansowania Handlu (w ramach akredytywy dokumentowej, gwarancji bankowej, inkasa i faktoringu). Wykorzystywany jest do tego moduł Trade Finance w systemie bankowości elektronicznej CA24 Biznes. Zlecenia i wnioski mogą być składane on-line lub przesyłane w formie załączników do poczty w CA24 Biznes (opatrzone podpisem odręcznym lub podpisem elektronicznym złożonym przez osoby prawidłowo umocowane).
 • Wystawianie e-Gwarancji w formie oświadczenia woli w postaci elektronicznej (plik pdf). Opatrzona jest ona kwalifikowanym podpisem elektronicznym w oparciu o certyfikat podpisu elektronicznego wystawiony przez Krajową Izbę Rozliczeniową (aplikacja SZAFIR). Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

Rynki Finansowe

Platforma FX CALL, znajduje się już od dłuższego czasu w ofercie banku i umożliwia zawieranie transakcji wymiany walut w oparciu o przejrzyste i atrakcyjne warunki cenowe. Także w sytuacji zwiększonej zmienności rynkowej oraz niezależnie od rozwiązań organizacyjnych po stronie klientów w obliczu zagrożeń wynikających z Covid-19. Platforma daje możliwość zawierania transakcji z dowolnego komputera wykorzystywanego w trybie pracy zdalnej.

Finansowanie

Uczestniczyliśmy w programie pomocowym ZBP dla przedsiębiorstw dotkniętych skutkami epidemii

W ramach celowego programu pomocowego Związku Banków Polskich uruchomiliśmy działania, które miały na celu udzielenie wsparcia naszym klientom korporacyjnym dotkniętym skutkami Covid-19.

Adresatami działań byli wszyscy nasi klienci korporacyjni (z wyjątkiem tych pozostających w upadłości/sanacji lub podlegających restrukturyzacji dobrowolnej lub sądowej). Klienci mogli skorzystać z możliwości odroczenia rat o 6 miesięcy - w przypadku kredytu amortyzowanego z ratami wymagalnymi w okresie do 30.06.2020 r., oraz z możliwości przedłużenia umowy o 6 miesięcy – w przypadku kredytu z terminem zapadalności w okresie do 30.06.2020 r. Decyzje w sprawie udzielenia wsparcia podejmowane były po indywidualnej analizie każdego przypadku, na podstawie uproszczonego procesu, celem przyspieszenia ich podejmowania.

Gwarancje z Funduszu Gwarancji Płynnościowych BGK

Klienci korporacyjni naszego banku dotknięci trudną sytuacją w związku z COVID-19 mogą skorzystać z dodatkowych zabezpieczeń oferowanych w ramach Funduszu Gwarancji Płynnościowych BGK. Jest to pakiet specjalnych rozwiązań przygotowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego we współpracy z rządem i sektorem bankowym jako część rządowej Tarczy Antykryzysowej. Pakiet daje możliwość dostarczenia dodatkowego zabezpieczenia w postaci gwarancji spłaty kredytów udzielanych przez bank kredytujący średnim i dużym przedsiębiorcom z przeznaczeniem na zapewnienie płynności finansowej. Gwarancja obejmuje niespłaconą kwotę kapitału kredytu, bez odsetek oraz kosztów związanych z udzielonym kredytem. Szczegółowe informacje dotyczące warunków uzyskania gwarancji dostępne są na stronie BGK oraz u Państwa doradcy w banku.

W porozumieniu z PFR realizujemy część zadań pomocowych w ramach Tarczy Finansowej

Polski Fundusz Rozwoju w ramach rządowej Tarczy Antykryzysowej uruchomił program pomocowy Tarcza Finansowa PFR dla Firm i Pracowników skierowany do przedsiębiorstw, które ucierpiały wskutek epidemii COVID-19. Jego celem jest ochrona rynku pracy i zapewnienie firmom płynności finansowej w okresie poważnych zakłóceń w gospodarce. Program składa się z trzech podstawowych komponentów o łącznej wartości 100 mld zł: do mikrofirm trafi 25 mld zł, do małych i średnich firm 50 mld zł, a do dużych przedsiębiorstw 25 mld zł.

Podstawowym instrumentem wsparcia finansowego dla przedsiębiorstw z segmentu MŚP [1] są subwencje finansowe z mechanizmem kompensującym szkody związane z COVID-19, a w przypadku dużych firm [2] - finansowanie płynnościowe o charakterze w pełni zwrotnym i odpłatnym, finansowanie preferencyjne z możliwością kompensacji szkody związanej z rozprzestrzenianiem się COVID-19 oraz finansowanie inwestycyjne z wykorzystaniem instrumentów kapitałowych na zasadach rynkowych i w ramach pomocy publicznej.

Klienci korporacyjni spełniający kryteria segmentacji MŚP mogli ubiegać się o wsparcie finansowe za pośrednictwem banku do 31 lipca 2020 r.. Decyzję o wypłacie środków oraz ich wysokości podejmuje PFR. Subwencje będą wypłacane zgodnie z kolejnością rozpatrywania wniosków przez PFR. Szczegóły dotyczące warunków finansowania i wysokości udzielanego wsparcia są dostępne na stronie PFR .

Pozostali klienci – duże firmy, mogą ubiegać się o przyznanie wsparcia finansowego z PFR poprzez złożenie stosownego wniosku o udzielenie finansowania bezpośrednio do PFR lub za pośrednictwem formularza aplikacyjnego na stronie www.pfr.pl Finansowanie będzie udzielane w sposób ciągły do dnia 31 grudnia 2020 r. z możliwością przedłużenia tego terminu, w zależności od sytuacji dotyczącej skutków gospodarczych COVID-19 oraz dostępności środków na finansowanie Programu. Szczegóły na stronie PFR

[1] firmy zatrudniające od 10 do 249 pracowników, których roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro
[2] firmy, w których zatrudnienie wynosi co najmniej 250 pracowników – całkowite zatrudnienie w grupie kapitałowej, obrót przekracza 50 mln EUR lub suma bilansowa przekracza 43 mln EUR w ujęciu skonsolidowanym

Wsparcie rządu

Inne formy wsparcia dostępne w ramach Tarczy Antykryzysowej

Przypominamy również, ze możecie Państwo korzystać z innych programów pomocowych oferowanych w ramach Tarczy Antykryzysowej przez:

Wsparcie spółek Crédit Agricole

Działamy razem na rzecz naszych klientów - programy wsparcia dla firm pozostałych spółek Crédit Agricole w Polsce

Europejski Fundusz Leasingowy

EFL od blisko 29 lat jest partnerem w biznesie małych i średnich przedsiębiorstw. Partnerem, który wspierał przedsiębiorców w czasie powodzi we Wrocławiu i kryzysie w 2008 r. Zdając sobie sprawę z powagi sytuacji, spółka podjęła działania, których celem jest wsparcie klientów i partnerów dotkniętych konsekwencjami związanymi z rozwijającą się epidemią. Swoim klientom spółka oferuje:

Obniżenie rat w Leasingu Swobodnym

 • Samodzielna zmiana wysokości raty na wybranej umowie 6 razy w roku.
 • Możliwość obniżenia 3 rat w roku nawet do 1 zł. Obniżenie do 1 zł możliwe jest w przypadku pojedynczych rat, nie następujących po sobie. Po obniżeniu raty, proporcjonalnie podwyższą się pozostałe raty do spłaty, ale okres spłaty pozostanie bez zmian.
 • Warunek: 12 terminowo spłaconych rat.

Jak obniżyć raty leasingu przez internet? Rozwiń

 • należy zalogować się w Portalu KlientEFL
 • wybrać opcję: zmień wysokość raty
 • ustawić wysokość raty i sprawdzić symulację
 • zatwierdzić zmianę SMSem

Ukryj

Do 30 czerwca 2020 r. za zmiany w harmonogramie w ramach Leasingu Swobodnego nie będą naliczane żadne opłaty. Więcej o Leasingu Swobodnym

Zawieszenie spłaty rat kapitałowych z wydłużeniem umowy

Jeżeli ze względu na trudną sytuację spowodowaną przez COVID-19 klient ma problemy z bieżącym regulowaniem zobowiązań, może wnioskować o zawieszenie do 6 rat kapitałowych, z jednoczesnym wydłużeniem umowy o ten okres zadłużenia.

Jak wnioskować o zawieszenie spłaty rat? Rozwiń

 • wnioski dotyczące zmian w umowie należy kierować na dedykowany e-mail - zmianawumowie@efl.com.pl
 • każdy wniosek będzie rozpatrywany indywidualnie
 • za zmiany w harmonogramie nie będą pobierane żadne dodatkowe opłaty

Ukryj

Odroczenie rat pożyczki

 • Klientom korzystającym w Grupie EFL wyłącznie z pożyczki, spółka proponuje odroczenie płatności na okres 3 miesięcy.
 • Odroczenie dotyczy spłaty części kapitałowej raty.

Eurofactor Polska

Program Pomocowy COVID-19

W trosce o zapewnienie swoim klientom i ich odbiorcom większej elastyczności w dokonywaniu płatności i radzeniu sobie z ewentualnymi opóźnieniami, spółka wprowadziła Program Pomocowy COVID-19. Celem programu jest utrzymanie akceptacji przy rosnących opóźnieniach oraz umożliwienie czasowego wydłużania terminów płatności czy akceptacji opóźnień.

Warunki oferowanego Programu:

 • wydłużenie Terminu Dezakceptacji
 • wydłużenie Maksymalnego Terminu Płatności
 • brak dodatkowych opłat za procesowanie indywidualnych wniosków o przedłużenie terminu płatności na fakturze
 • możliwość opóźnienia rozpoczęcia strategii ponagleń w stosunku do obowiązującego standardu - wprowadzane na indywidualny wniosek
 • brak prowizji od podwyższenia limitu za okres do 30.06.2020 r. w przypadku nowych wniosków o podwyższenie limitu spowodowanych obecną sytuacją
 • czas trwania programu: do 30.06.2020 r.

Carefleet

W związku z sytuacją związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 Zarząd Carefleet podjął stosowne działania mające na celu zminimalizowanie skutków epidemii. Spółka wdrożyła rozwiązania, których zadaniem jest wsparcie klientów spółki w tym trudnym okresie.

Obniżenie wysokości spłacanych rat

 • Zapewnienie możliwości modyfikacji warunków umowy w celu zmniejszenia obciążeń dla klienta nawet do końca kontraktu.
 • Możliwość przesunięcia płatności na okres 3 miesięcy, przy czym maksymalna wartość obniżenia raty może wynieść 50%. Po upływie wyznaczonego terminu, klient będzie zobowiązany do wyrównania powstałej różnicy.

Dbałość o bezpieczeństwo klientów i zapewnienie bieżącej obsługi użytkowanych pojazdów

 • W trosce o zdrowie swoich klientów, spółka Carefleet akceptuje decyzje o odłożeniu w czasie planowanych wizyt serwisowych auta, napraw lub usług. Pod warunkiem, że nie wpłynie to na bezpieczeństwo użytkowników samochodów na drodze. Jednocześnie spółka zapewnia, że nie wykonanie tych czynności nie będzie skutkowało następstwami wynikającymi z umowy.
 • Działania Carefleet będą skupione na pojazdach unieruchomionych lub takich, których naprawy mają wpływ na bezpieczeństwo klientów.

Amundi Polska TFI

W obliczu kryzysu związanego z epidemią koronawirusa Amundi Polska TFI, będące częścią Grupy Amundi, należącej do Crédit Agricole, podjęło szereg działań mających dwa podstawowe cele: ochronę zdrowia ludzi (pracowników i klientów) oraz zapewnienie ciągłości świadczenia wysokiej jakości usług. Cały zespół Amundi Polska TFI pracuje zdalnie. Nasz lokalny zespół inwestycyjny, we współpracy z ekspertami inwestycyjnymi Amundi z 37 krajów, profesjonalnie i odpowiedzialnie zarządza pieniędzmi klientów, nawet w niezwykle dynamicznie zmieniających się warunkach rynkowych. Zapewniamy naszym klientom dostęp do bieżących i rzetelnych komentarzy oraz analiz rynkowych. Ta wiedza i wsparcie są teraz niezbędne, aby móc podejmować przemyślane i rozważne decyzje inwestycyjne. Do dyspozycji klientów są również pracownicy infolinii (22 588 18 80), którzy na bieżąco wyjaśniają wszelkie niejasności.

W ciągu ostatniego miesiąca Grupa Amundi stopniowo rozbudowywała i usprawniała swoje plany zachowania ciągłości działania biznesu. Jak dotąd funkcjonuje w obecnym otoczeniu bez istotnych incydentów i przeszkód, co świadczy o skuteczności opracowanych planów awaryjnych. Komitet Zarządzający Grupy Amundi odbywa codzienne posiedzenia w celu oceny sytuacji i podejmowania decyzji o odpowiednich krokach, niezbędnych w aktualnym otoczeniu operacyjnym i warunkach na rynkach finansowych. Komitet Zarządzający Grupy działa przy wsparciu podobnych organów w każdej lokalizacji Amundi na całym świecie.

© 2020 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku