Unijny sprint produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej

Zgodnie z danymi GUS produkcja sprzedana przemysłu w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób wzrosła o 7,8% r/r w listopadzie wobec 2,4% w październiku, co było nieznacznie poniżej naszej prognozy (8,0%) i wyraźnie powyżej konsensusu rynkowego (5,6%)...

Więcej

PKB w III kw. był szczytem cyklu koniunktury

Zgodnie z dzisiejszą publikacją GUS tempo wzrostu PKB w III kw. br. wyniosło 3,5% r/r wobec 3,3% w II kw. i było wyższe od opublikowanego wcześniej wstępnego szacunku (3,4%). Po wyeliminowaniu ... Więcej

Silny spadek produkcji budowlano-montażowej

Zgodnie z danymi GUS produkcja sprzedana przemysłu w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób wzrosła o 2,4% r/r w październiku wobec 4,1% we wrześniu, co było nieznacznie ... Więcej

© 2024 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku