GUS opublikował dziś dane nt. cen skupu produktów rolnych w październiku 2018 r. Wskazały one na szeroki zakres wzrostu cen w ujęciu rocznym. Najsilniej zwiększyły się ceny zbóż, w tym w szczególności (kukurydzy o 27,6% r/r, żyta o 27,5% oraz pszenżyta o 27,4%), co jest efektem suszy jaka wystąpiła w br. w Europie. W kolejnych miesiącach czynnikiem stabilizującym ceny zbóż będą ich znaczące światowe zapasy zgromadzone w poprzednich latach. Ze względu na suszę silnie wzrosły także ceny ziemniaków (18,5% r/r), których tegoroczne zbiory są szacowane przez GUS na poziomie o ok. 19% niższym niż w 2017 r. Nieznaczny wzrost cen w ujęciu rocznym odnotowano także w przypadku drobiu (2,2%) oraz bydła (1,0%), co jest efektem utrzymującego się silnego popytu zagranicznego na drób i wołowinę. Spadek cen odnotowano jedynie w przypadku trzody chlewnej (-9,1%) oraz mleka (-7,6%). Oba te rynki charakteryzują się występowaniem zjawiska cykliczności cen i znajdują się one obecnie w spadkowej fazie cyklu. Opublikowane dziś dane stanowią wsparcie dla naszego scenariusza, zgodnie z którym inflacja cen żywności obniży się w IV kw. br. do 1,4% r/r wobec 2,2% w III kw. ze względu na oddziaływanie efektów wysokiej bazy sprzed roku, a w całym 2018 r. wyniesie 2,7% r/r. Jednocześnie prognozujemy, że w całym 2019 r. inflacja żywności wzrośnie do 3,1% (por. MAKROmapa z 22.10.2018).

© 2023 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku