Indeks cen żywności FAO zmniejszył się we wrześniu do 165,4 pkt. wobec 167,7 pkt. w sierpniu (-1,4% m/m) i tym samym ukształtował się na najniższym poziomie od lipca 2016 r. Zmniejszenie wartości indeksu wynikało z niższych cen 4 z 5 jego składowych: zbóż (-2,8% m/m), produktów mlecznych (-2,4% m/m), oleju roślinnego (-2,3% m/m) oraz mięsa (-0,1% m/m). Przeciwny efekt miał wzrost cen cukru (+2,6% m/m). W ujęciu rocznym ceny żywności obniżyły się we wrześniu o 7,4% wobec spadku o 5,4% w sierpniu.

W strukturze danych na szczególna uwagę zasługuje spadek składowej dla cen zbóż. W znacznym stopniu odzwierciedla on korektę cen zbóż do jakiej doszło we wrześniu na najważniejszych giełdach surowcowych. Czynnikiem stabilizującym ceny zbóż są bowiem zgromadzone w poprzednich latach ich znaczące światowe zapasy.

W kolejnych miesiącach oczekujemy, że światowego ceny żywności kształtować się będą w łagodnym trendzie spadkowym, czemu sprzyjać będą prognozowane przez nas niższe ceny produktów mlecznych, oleju roślinnego oraz mięsa. Przeciwny efekt będą miały wyższe ceny cukru.

© 2023 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku