Wczoraj odbyła się aukcja produktów mlecznych na platformie aukcyjnej Global Dairy Trade (GDT) w Nowej Zelandii. Indeks cen GDT zwiększył się na niej do 1002 pkt. wobec 955 pkt. na poprzedniej aukcji, przeprowadzonej 2 stycznia br. (wzrost o 4,9%), co było wyraźnie powyżej oczekiwań rynku przybliżanych kontraktami terminowymi na pełne mleko w proszku, odtłuszczone mleko w proszku oraz bezwodny tłuszcz mleczny na giełdzie w Nowej Zelandii. Jest to jednocześnie najsilniejszy wzrost indeksu od listopada 2016 r.

W kierunku zwiększenia indeksu oddziaływały wyższe ceny 6 z 8 jego składowych, wśród których najsilniej zwiększyły się ceny masła (+8,8%). Zmniejszyła się ilość sprzedanych towarów, która wyniosła 23 319 t wobec 25 400 t na poprzedniej aukcji (-8,2%). Kolejna aukcja GDT odbędzie się 6 lutego.

W naszej ocenie obserwowany od początku roku wzrost cen na aukcji GDT jest związany z obawami uczestników aukcji co do perspektyw produkcji mleka w Nowej Zelandii, gdyż w ostatnich miesiącach utrzymuje się tam susza. Szczególnie silny wzrost cen masła wynika z tego, że Nowa Zelandia odpowiada za ponad 50% jego światowego eksportu. Choć ewentualne utrzymywanie się niekorzystnych warunków pogodowych w Nowej Zelandii może wywierać presję na wzrost cen produktów mlecznych uważamy, że jest to niewystarczający czynnik do odwrócenia spadkowych tendencji na światowym rynku mleka (por. AGROmapa z 14.02.2017).

© 2023 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku