GUS opublikował dziś dane nt. cen skupu produktów rolnych w grudniu 2017 r. Wskazały one na szeroki zakres wzrostu cen w ujęciu rocznym. Najsilniej zwiększyły się ceny jęczmienia (+12,4% r/r), mleka (+12,2% r/r) oraz bydła (+7,3% r/r). Spadek cen odnotowano jedynie w przypadku trzody chlewnej (-9,4% r/r), ziemniaków (-7,3% r/r) oraz kukurydzy (-2,2% r/r). W strukturze danych na szczególną uwagę zasługują obniżające się ceny trzody chlewnej. Ich spadek wynika z wejścia rynku wieprzowiny w spadkową fazę cyklu w III kw. 2017 r. (por. AGROmapa z 14.12.2017). Od lutego br. spodziewamy się sezonowego wzrostu cen skupu trzody chlewnej lecz pozostanie ona nadal na wyraźnie niższym poziomie w porównaniu do 2017 r.

© 2022 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku