GUS opublikował dzisiaj wstępny szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2017 r. Wzrost produkcji zostanie odnotowany w przypadku rzepaku i rzepiku (+23% r/r) oraz zbóż (+8% r/r). Zmniejszą się natomiast zbiory owoców z drzew (spadek o ok. 30-40% r/r) oraz owoców z krzewów owocowych i plantacji jagodowych (-15% r/r). Zbiory warzyw ukształtują się na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznego.

Na szczególną uwagę zasługuje przewidywany silny spadek zbiorów owoców, będący skutkiem wiosennych przymrozków. W przypadku realizacji szacunków GUS zbiory owoców ukształtują się na najniższym poziomie od 2010 r. Najsilniej zmniejszą się zbiory owoców z drzew, tym samym dynamika ich cen osiągnie maksimum na przełomie III i IV kw. Stanowi to wsparcie dla oczekiwanego przez nas wzrostu inflacji w kolejnych miesiącach.

© 2019 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku