Indeks cen żywności FAO zmniejszył się w marcu do 171,0 pkt. wobec 175,8 pkt. w lutym (-2,8% m/m), co jest jego najsilniejszym miesięcznym spadkiem od sierpnia 2015 r. Spadek indeksu w ujęciu miesięcznym wynikał z niższych cen 4 z 5 jego składowych: cukru (-10,9% m/m), oleju roślinnego (-6,2% m/m), produktów mlecznych (-2,3% m/m) oraz zbóż (-1,8% m/m). Wzrost cen odnotowano jedynie w przypadku mięsa (+0,7%).

W strukturze danych na szczególną uwagę zasługuje pierwszy od kwietnia 2016 r. spadek cen produktów mlecznych. Zgodnie z komunikatem FAO wynikał on z wysokiej podaży mleka na półkuli północnej przy perspektywach wyższej od oczekiwań produkcji mleka w Oceanii. Jednocześnie w komunikacie zwrócono uwagę na wzrost cen masła, będący efektem utrzymującego się silnego popytu na nie w Europie oraz w Ameryce Północnej.

Obniżenie indeksu dla produktów mlecznych sygnalizuje ograniczone perspektywy dalszego znaczącego wzrostu ich cen w kolejnych miesiącach. Tym samym dane stanowią wsparcie dla naszego scenariusza, zgodnie z którym w III kw. br. światowy rynek mleka wejdzie w spadkową fazę cyklu (por. AGROmapa z 08.03.2017). Będzie to spowodowane odbudową produkcji mleka wśród jego głównych eksporterów przy jednoczesnej stabilizacji popytu na produkty mleczne w Chinach. Głównymi czynnikami ryzyka dla naszej prognozy są tempo wzrostu podaży mleka w Unii Europejskiej oraz w Nowej Zelandii, a także dalsze kształtowanie się popytu na produkty mleczne w Chinach.

© 2020 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku