Indeks cen żywności FAO zwiększył się w styczniu do 173,8 pkt. wobec 170,2 pkt. w grudniu (+2,1% m/m). Wzrost indeksu w ujęciu miesięcznym wynikał z wyższych cen 4 z 5 jego składowych: cukru (+9,9% m/m), zbóż (+3,4% m/m), oleju roślinnego (+1,8%) oraz produktów mlecznych (+0,2% m/m). W przeciwnym kierunku oddziaływał spadek cen mięsa (-0,1% m/m). W ujęciu rocznym światowe ceny żywności zwiększyły się w styczniu o 16,4% wobec wzrostu o 11,0% w grudniu.

W danych na szczególną uwagę zasługuje pierwszy od dwóch miesięcy wzrost cen cukru. Zgodnie z komunikatem FAO wynikał on z pogorszenia oczekiwań dotyczących produkcji cukru trzcinowego w bieżącym sezonie (2016/2017) wśród głównych jego producentów (w Brazylii, Indiach oraz Tajlandii). Podtrzymujemy naszą ocenę sprzed miesiąca, zgodnie z którą perspektywy dalszego silnego wzrostu cen cukru w najbliższych kwartałach są ograniczone. Oczekujemy, że w sezonie 2017/2018 odnotowana zostanie pierwsza od dwóch lat nadwyżka na światowym rynku cukru, co wynikać będzie ze zniesienia kwot cukrowych w UE oraz wyższej produkcji cukru trzcinowego wśród jego głównych producentów (m.in. w Brazylii, Indiach, Chinach i Tajlandii). Uważamy zatem, że publikowane w najbliższych miesiącach prognozy produkcji cukru w sezonie 2017/2018 wskazujące na odbudowę zapasów będą oddziaływały w kierunku spadku jego cen.

W kolejnych miesiącach oczekujemy kontynuacji łagodnego wzrostu światowych cen żywności, wspieranego przede wszystkim przez wyższe ceny oleju roślinnego, produktów mlecznych oraz mięsa.

© 2018 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku