GUS opublikował dziś dane nt. cen skupu produktów rolnych w lipcu br. Podobnie jak przed miesiącem wskazały one na szeroki zakres wzrostu cen w ujęciu rocznym. Ich spadek odnotowano jedynie w przypadku trzody chlewnej (-0,4% r/r), drobiu (-1,1% r/r) oraz kukurydzy (-1,9% r/r). Warto zauważyć, że ceny skupu trzody chlewnej obniżyły się w ujęciu rocznym po raz pierwszy od kwietnia 2016 r. W ujęciu miesięcznym zmniejszyły się one o 5,8% m/m, mimo oddziaływania pozytywnych efektów sezonowych. W kierunku spadku cen oddziałuje obniżenie światowego popytu na wieprzowinę w I poł. br. przy jednoczesnej stopniowej odbudowie pogłowia trzody chlewnej w UE. Nasz zrewidowany scenariusz sytuacji na światowym oraz krajowym rynku trzody chlewnej przedstawimy w najbliższej AGROmapie.

© 2019 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku