US opublikował dziś dane nt. cen produktów rolnych w kwietniu br. W danych na szczególną uwagę zasługuje kontynuacja silnego wzrostu cen trzody chlewnej (31,5% r/r w kwietniu wobec 18,8% w marcu). Jest to jednocześnie ich najsilniejszy wzrost w ujęciu rocznym od lutego 2012 r. Wysokie na tle historycznym ceny trzody chlewnej są efektem wejścia unijnego rynku wieprzowiny we wzrostową fazę cyklu w II kw. ub. r.

W kontekście oceny trwałości wzrostu cen wieprzowiny na uwagę zasługują dzisiejsze dane GUS dotyczące pogłowia trzody chlewnej w Polsce w marcu br. Wzrost pogłowia odnotowano w większości grup struktury stada, m.in. w przypadku warchlaków o wadze od 20 kg do 50 kg (+10,2% r/r) oraz trzody chlewnej na ubój o wadze 50 kg i więcej (+11,6% r/r). Wskazuje on, że producenci trzody chlewnej w reakcji na silny wzrost opłacalności produkcji w ostatnich kwartałach odbudowują pogłowie (por. AGROmapa z 08.03.2017).

Oczekujemy, że w kolejnych miesiącach dane Komisji Europejskiej wskażą na podobne tendencje wśród pozostałych najważniejszych producentów wieprzowiny w UE. Biorąc pod uwagę osłabienie popytu na wieprzowinę w Chinach w I kw. br., a także efekty wysokiej bazy z II poł. ub.r. prognozujemy, że dynamika cen trzody chlewnej w kolejnych miesiącach będzie się stopniowo obniżać.

© 2020 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku