Wczoraj odbyła się aukcja produktów mlecznych na platformie aukcyjnej Global Dairy Trade (GDT) w Nowej Zelandii. Indeks cen GDT zmniejszył się na niej do 1 050 pkt. wobec 1 075 pkt. na poprzedniej aukcji, przeprowadzonej 19 września br. (spadek o 2,4%), co było wyraźnie poniżej oczekiwań rynku przybliżanych kontraktami terminowymi na pełne mleko w proszku, odtłuszczone mleko w proszku oraz bezwodny tłuszcz mleczny na giełdzie w Nowej Zelandii. Jednocześnie jest to najsilniejszy spadek indeksu GDT od marca br.

W kierunku spadku indeksu oddziaływały niższe ceny 5 z 8 jego składowych, wśród których najsilniej obniżyły się ceny maślanki w proszku (-10,3%), masła (-3,6%) oraz bezwodnego tłuszczu mlecznego (-3,4%). Zwiększyła się natomiast ilość sprzedanych towarów, która wyniosła 37 990 t wobec 34 117 t na poprzedniej aukcji (+11,4%). Kolejna aukcja GDT odbędzie się 17 października.

Warto zauważyć, że spadek cen masła obserwowany jest również w UE. Zgodnie z danymi Komisji Europejskiej jego ceny w II poł. września obniżyły się po raz pierwszy od marca br. Obniżenie cen masła w ostatnich tygodniach odnotowano również w USA. Wyniki wczorajszej aukcji GDT w połączeniu z tendencjami obserwowanymi w UE oraz USA stanowią wsparcie dla naszego scenariusza, zgodnie z którym światowy rynek mleka osiągnął już szczyt cyklu i w kolejnych miesiącach obserwowany będzie spadek cen produktów mlecznych, w szczególności cen masła (por. AGROmapa z 15.09.2017).

© 2024 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku