Dzisiaj odbyła się aukcja produktów mlecznych na platformie aukcyjnej Global Dairy Trade (GDT) w Nowej Zelandii. Indeks cen GDT zwiększył się na niej do 1054 pkt. wobec 1040 pkt. na poprzedniej aukcji, która miała miejsce 17 stycznia br. (wzrost o 1,3%), co było powyżej oczekiwań rynku przybliżanych kontraktami terminowymi na pełne mleko w proszku, odtłuszczone mleko w proszku oraz bezwodny tłuszcz mleczny na giełdzie w Nowej Zelandii. Mimo wzrostu, indeks cen GDT kształtuje się nadal poniżej swojego poziomu z grudnia ub. r.

W kierunku zwiększenia indeksu oddziaływały wyższe ceny 5 z 8 jego składowych, wśród których najbardziej wzrosły ceny laktozy (+12,4%). Najsilniejszy spadek cen odnotowano w przypadku maślanki w proszku (-7,5%). Nieznacznie zmniejszyła się ilość sprzedanych towarów, która wyniosła 21 273 t wobec 22 030 t na poprzedniej aukcji. Kolejna aukcja GDT odbędzie się 21 lutego.

Wyniki dzisiejszej aukcji nie zmieniają naszego scenariusza, zgodnie z którym globalny rynek mleka w II kw. ub. r. wszedł we wzrostową fazę cyklu i pozostanie w niej do III kw. br. (por. AGROmapa z 15.12.2016).

© 2019 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku