Wczoraj odbyła się aukcja produktów mlecznych na platformie aukcyjnej Global Dairy Trade (GDT) w Nowej Zelandii. Indeks cen GDT zwiększył się na niej do 987 pkt. wobec 972 pkt. na poprzedniej aukcji, która miała miejsce 21 marca br. (wzrost o 1,6%), co było poniżej oczekiwań rynku przybliżanych kontraktami terminowymi na pełne mleko w proszku, odtłuszczone mleko w proszku oraz bezwodny tłuszcz mleczny na giełdzie w Nowej Zelandii.

W kierunku zwiększenia indeksu oddziaływały wyższe ceny 4 z 8 jego składowych, wśród których najsilniej wzrosły ceny kazeiny podpuszczkowej (+6,9%). Największy spadek cen odnotowano natomiast w przypadku maślanki w proszku (-12,2%). Nieznacznie zwiększyła się ilość sprzedanych towarów, która wyniosła 22 642 t wobec 22 498 t na poprzedniej aukcji. Kolejna aukcja GDT odbędzie się 18 kwietnia.

Oczekujemy, że w III kw. br. światowy rynek mleka wejdzie w spadkową fazę cyklu (por. AGROmapa z 08.03.2017). Będzie to spowodowane odbudową produkcji mleka wśród jego głównych eksporterów przy jednoczesnej stabilizacji popytu na produkty mleczne w Chinach. Głównymi czynnikami ryzyka dla naszej prognozy są tempo wzrostu podaży mleka w Unii Europejskiej oraz w Nowej Zelandii, a także dalsze kształtowanie się popytu na produkty mleczne w Chinach.

© 2020 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku