GUS opublikował dziś dane nt. cen produktów rolnych w styczniu br. W danych na szczególną uwagę zasługuje pierwszy od czerwca 2016 r. spadek cen skupu mleka w ujęciu miesięcznym (-2,9% m/m). W naszej ocenie wynikał on przede wszystkim z negatywnych efektów sezonowych, które w kolejnych miesiącach będą oddziaływać w kierunku dalszego spadku cen mleka. Nie zmienia to naszego scenariusza, zgodnie z którym światowy rynek mleka pozostanie we wzrostowej fazie cyklu do III kw. 2017 r. W styczniu br. ceny skupu mleka były o 18,1% wyższe niż przed rokiem.

W strukturze danych na uwagę zasługują również rosnące ceny skupu trzody chlewnej (+23,8% r/r) oraz bydła (+3,4% r/r). Niższe ceny odnotowano natomiast w przypadku drobiu (-7,8% r/r). Utrzymujący się spadek cen drobiu stanowi wsparcie dla naszej oceny, zgodnie z którą unijny rynek drobiu jest już nasycony. Tym samym w scenariuszu bazowym prognozujemy, że ogniska ptasiej grypy w UE, skutkujące ograniczeniami w eksporcie na rynki pozaunijne, będą oddziaływały w kierunku dalszego spadku cen drobiu w UE, w tym w Polsce (por. AGROmapa z 14.12.2016).

Spadek cen w ujęciu rocznym odnotowano również w przypadku ziemniaków (-10,4% r/r) oraz wszystkich gatunków zbóż, wśród których najbardziej obniżyły się ceny kukurydzy (-12,7% r/r). Czynnikiem oddziałującym w kierunku dalszego spadku cen zbóż w kolejnych miesiącach pozostają nagromadzone w poprzednich latach ich wysokie światowe zapasy.

© 2019 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku