Wczoraj odbyła się aukcja produktów mlecznych na platformie aukcyjnej Global Dairy Trade (GDT) w Nowej Zelandii. Indeks cen GDT zmniejszył się na niej do 969 pkt. wobec 1 003 pkt. na poprzedniej aukcji, przeprowadzonej 7 listopada br. (spadek o 3,4%), co było poniżej oczekiwań rynku przybliżanych kontraktami terminowymi na pełne mleko w proszku, odtłuszczone mleko w proszku oraz bezwodny tłuszcz mleczny na giełdzie w Nowej Zelandii.

W kierunku spadku indeksu oddziaływały niższe ceny 5 z 8 jego składowych, wśród których najsilniej obniżyły się ceny kazeiny podpuszczkowej (-12,6%), odtłuszczonego mleka w proszku (-6,5%) oraz masła (-5,9%). Nieznacznie zmniejszyła się ilość sprzedanych towarów, która wyniosła 35 042 t wobec 35 072 t na poprzedniej aukcji (-0,1%). Kolejna aukcja GDT odbędzie się 5 grudnia. Wyniki wczorajszej aukcji GDT stanowią wsparcie dla naszego scenariusza, zgodnie z którym światowy rynek mleka pod koniec III kw. br. osiągnął szczyt cyklu i w kolejnych miesiącach obserwowany będzie spadek cen produktów mlecznych, w szczególności cen masła (por. AGROmapa z 15.09.2017).

© 2024 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku