GUS opublikował dziś dane nt. cen produktów rolnych w grudniu ub. r. W danych na szczególną uwagę zasługuje kontynuacja silnego wzrostu cen trzody chlewnej, która w grudniu wyniosła 5,03 zł/kg (+31,0% r/r). Rosnące ceny trzody są efektem wejścia globalnego rynku wieprzowiny we wzrostową fazę cyklu w II kw. 2016 r. (por. AGROmapa z 14.12.2016). Silny wzrost cen odnotowano również w przypadku ceny skupu mleka, która w grudniu wyniosła 135,97 zł/hl (+20,4% r/r), co jest jej najwyższym poziomem od maja 2014 r. W najbliższych miesiącach oczekujemy dalszego wzrostu cen skupu mleka, niemniej jednak będzie on ograniczany przez czynniki sezonowe. W grudniu nieznacznie zwiększyła się również cena bydła (+1,0% r/r).

W przypadku pozostałych cen produktów rolnych publikowanych przez GUS odnotowano spadek. Najsilniej zmniejszyły się ceny ziemniaków (-30,6% r/r) i kukurydzy (-14,0% r/r), co jest w znacznym stopniu konsekwencją efektów wysokiej bazy z 2015 r. związanych z suszą. Na uwagę zasługuje również spadek cen drobiu (-4,9% r/r). Stanowi on wsparcie dla naszej oceny, zgodnie z którą unijny rynek drobiu jest już nasycony. Tym samym w scenariuszu bazowym prognozujemy, że ogniska ptasiej grypy w UE, skutkujące ograniczeniami w eksporcie na rynki pozaunijne, będą oddziaływały w kierunku dalszego spadku cen drobiu w UE, w tym w Polsce (por. AGROmapa z 14.12.2016).

© 2020 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku