Wczoraj odbyła się aukcja produktów mlecznych na platformie aukcyjnej Global Dairy Trade (GDT) w Nowej Zelandii. Indeks cen GDT zwiększył się na niej do 1 089 pkt. wobec 1 055 pkt. na poprzedniej aukcji, przeprowadzonej 2 maja br. (wzrost o 3,2%), co było powyżej oczekiwań rynku przybliżanych kontraktami terminowymi na pełne mleko w proszku, odtłuszczone mleko w proszku oraz bezwodny tłuszcz mleczny na giełdzie w Nowej Zelandii. Indeks cen GDT ukształtował się jednocześnie na najwyższym poziomie od czerwca 2014 r.

W kierunku zwiększenia indeksu oddziaływały wyższe ceny 7 z 8 jego składowych, wśród których najsilniej wzrosły ceny masła (+11,2%). Spadek cen odnotowano jedynie w przypadku kazeiny podpuszczkowej (-3,7%). Zmniejszyła się ilość sprzedanych towarów, która wyniosła 21 236 t wobec 22 633 t na poprzedniej aukcji. Kolejna aukcja GDT odbędzie się 6 czerwca.

Utrzymujący się w ostatnich miesiącach wzrost cen produktów mlecznych na aukcjach GDT nie zmienia naszego scenariusza, zgodnie z którym w III kw. br. światowy rynek mleka wejdzie w spadkową fazę cyklu (por. AGROmapa z 08.03.2017). Będzie to spowodowane odbudową produkcji mleka wśród jego głównych eksporterów przy jednoczesnej stabilizacji popytu na produkty mleczne w Chinach. Wsparcie dla naszego scenariusza stanowią dane USDA, zgodnie z którymi produkcja mleka wśród największych światowych eksporterów produktów mlecznych zwiększyła się w marcu w ujęciu rocznym o 0,7%, co jest jej pierwszym wzrostem od maja 2016 r. Jednocześnie zgodnie z danymi CLAL chiński import produktów mlecznych w I kw. zwiększył się o 0,7% r/r wobec wzrostu o 20,4% w całym 2016 r., wskazując na stabilizację popytu. Głównymi czynnikami ryzyka dla naszej prognozy są tempo odbudowy podaży mleka w Unii Europejskiej oraz w Nowej Zelandii, a także dalsze kształtowanie się popytu na produkty mleczne w Chinach, który charakteryzuje się znaczącym udziałem czynnika spekulacyjnego.

© 2020 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku