Znaczący spadek cen produktów mlecznych na aukcji Global Dairy Trade

Dzisiaj miała miejsce aukcja produktów mlecznych na platformie aukcyjnej Global Dairy Trade (GDT) w Nowej Zelandii. Platforma jest prowadzona przez spółdzielnię mleczarską Fonterra, będącą największym eksporterem produktów mlecznych na świecie. Odbywa się ona dwa razy w miesiącu i uczestniczą w niej największe firmy ze światowego rynku mleka. Wyniki aukcji GDT uważane są za barometr sytuacji na globalnym rynku mleka.

Główny indeks cen GDT, stanowiący średnią ważoną cen produktów mlecznych będących przedmiotem aukcji zmniejszył się dzisiaj do 656 pkt. wobec 708 pkt. na poprzedniej aukcji, która miała miejsce 19 stycznia br. (spadek o 7,4%). Spadek indeksu był zgodny z oczekiwaniami rynku przybliżanymi kontraktami terminowymi na pełne mleko w proszku, odtłuszczone mleko w proszku oraz masło odwodnione na giełdzie w Nowej Zelandii (New Zealand Exchange). W kierunku zmniejszenia indeksu oddziaływały niższe ceny wszystkich jego składowych, wśród których najgłębszy spadek cen odnotowano w przypadku pełnego mleka w proszku (-10,4%) oraz masła (-8,3%). Zwiększeniu uległa natomiast wielkość sprzedanych towarów, która wyniosła 24 474 t wobec 21 930 t na poprzedniej aukcji. Kolejna aukcja GDT będzie miała miejsce 16 lutego.

Zgodnie z danymi CLAL w 2015 r. wielkość chińskiego importu produktów mlecznych zmniejszyła się o 8,1%. W warunkach niskiego prawdopodobieństwa silnego ożywienia popytu w Chinach uważamy, że trwały wzrost cen mleka i produktów mlecznych będzie uzasadniony jedynie w przypadku ograniczenia produkcji na poziomie globalnym. Szacujemy, że w 2015 r. spadek produkcji mleka wśród największych światowych eksporterów produktów mlecznych miał miejsce w Nowej Zelandii (-1,4%) oraz Argentynie (-0,8%). Pierwsze sygnały ograniczania produkcji widać również w Australii. Mimo, iż produkcja mleka w tym kraju zwiększyła się w 2015 r. o ok. 3,0%, w ostatnich miesiącach odnotowano jej spadek w ujęciu rocznym. Znaczące zmniejszenie dynamiki produkcji mleka miało również miejsce w USA, gdzie w 2015 r. wyniosła ona 1,2% wobec 2,4% w 2014 r. Co więcej, roczne tempo produkcji mleka w USA było wyraźnie niższe w II poł. 2015 r. (0,7% wobec 1,6% w I poł. 2015 r.). Spadek dynamiki produkcji wśród największych eksporterów produktów mlecznych w istotny sposób ograniczany jest jednak przez utrzymującą się wysoką dynamikę produkcji mleka w UE, która zgodnie z naszymi szacunkami w 2015 r. wyniosła 2,2% r/r wobec 4,8% w 2014 r. Co więcej, na uwagę zasługuje wyraźny wzrost dynamiki unijnej produkcji mleka w IV kw. 2015 r., która zgodnie z naszymi szacunkami wyniosła ok. 4,7% r/r wobec 2,6% w III kw. 2015 r. Biorąc pod uwagę wyraźny wzrost unijnych zapasów produktów mlecznych w ostatnich miesiącach, w szczególności odtłuszczonego mleka w proszku, w I poł. br. oczekujemy stopniowego spadku dynamiki produkcji mleka w UE. W efekcie prognozujemy, że obniżenie produkcji na poziomie globalnym będzie miało miejsce najwcześniej w II poł. br. Tym samym, biorąc pod uwagę sytuację popytowo-podażową na światowym rynku mleka trwałego wzrostu cen można oczekiwać najwcześniej w IV kw. 2016 r.

© 2024 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku