Indeks cen żywności FAO zwiększył się w maju do 155,8 pkt. wobec 152,5 pkt. w kwietniu (+2,1% m/m). Jednocześnie jest to najsilniejszy miesięczny wzrost światowych cen żywności od marca 2014 r. Wzrost indeksu wynikał z wyższych cen 4 z 5 jego składowych: cukru (+11,7%), mięsa (+2,0%), zbóż (+1,6%) oraz produktów mlecznych (+0,4%). Spadek cen odnotowano jedynie w przypadku oleju roślinnego (-1,8%). W strukturze danych na szczególną uwagę zasługują ceny cukru, które od początku roku zwiększyły się o 20,6%. Ich wzrost wynika przede wszystkim z oczekiwanej niższej produkcji cukru trzcinowego wśród jego kluczowych producentów, przy jednoczesnym prognozowanym wzroście popytu ze strony Chin. Na uwagę zasługuje również pierwszy od października ub. r. wzrost cen produktów mlecznych, wskazujący na stabilizację sytuacji na światowym rynku mleka.

Dane nt. światowych cen żywności w maju stanowią wsparcie dla naszego scenariusza, zgodnie z którym na początku br. nastąpiło trwałe odwrócenie trendu spadkowego światowych cen żywności (por. AGROpuls z 8.04.2016).

© 2024 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku