GUS opublikował dziś dane nt. cen produktów rolnych w październiku. W danych na szczególną uwagę zasługuje kontynuacja silnego wzrostu cen skupu mleka, która w październiku wyniosła 120,29 zł/hl (+7,4% r/r). Jednocześnie jest to najwyższy poziom ceny skupu mleka od marca 2015 r. Rosnące ceny skupu mleka są efektem wejścia globalnego rynku mleka we wzrostową fazę cyklu w II kw. br. (por. AGROmapa z 07.09.2016).

W danych warto zwrócić również uwagę na cenę skupu żywca wieprzowego, która mimo wyraźnego spadku w ujęciu miesięcznym (-5,2% m/m) w październiku ukształtowała się na poziomie znacząco wyższym niż w 2015 r. (+14,5% r/r). Obniżenie ceny żywca wieprzowego w październiku w porównaniu do września ma charakter sezonowy i nie sygnalizuje w naszej ocenie ryzyka dla trwałości wzrostu cen. Spadek cen w ujęciu rocznym odnotowano natomiast w przypadku bydła (-0,8% r/r) oraz drobiu (-10,8% r/r). Zmniejszeniu uległy również ceny ziemniaków (-7,9% r/r).

Ceny większości gatunków zbóż w październiku spadły w ujęciu rocznym. Najsilniej zmniejszyły się ceny kukurydzy (-16,4% r/r), co wynikało z efektu wysokiej bazy sprzed roku związanego z ubiegłoroczną suszą (por. AGROpuls z 18.12.2015). Wzrost cen odnotowano jedynie w przypadku owsa (+3,5% r/r). Czynnikiem oddziałującym w kierunku spadku cen zbóż są nagromadzone w poprzednich latach ich wysokie światowe zapasy.

© 2021 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku