Indeks cen żywności FAO zwiększył się w październiku do 172,6 pkt. wobec 171,4 pkt. we wrześniu (+0,7% m/m). Jednocześnie jest to trzeci miesiąc z rzędu, w którym indeks cen żywności FAO zwiększył się w ujęciu rocznym (+9,1% r/r w październiku wobec 10,4% we wrześniu). Wzrost indeksu w ujęciu miesięcznym wynikał z wyższych cen 3 z 5 jego składowych: produktów mlecznych (+3,9% m/m), cukru (+3,4% m/m) oraz zbóż (+1,0% m/m). W przeciwnym kierunku oddziaływał spadek cen oleju roślinnego (-2,4% m/m) oraz mięsa (-1,0% m/m).

W danych na szczególną uwagę zasługuje pierwszy od czerwca br. wzrost cen zbóż. Niemniej jednak, biorąc pod uwagę utrzymującą się ich nadpodaż na globalnym rynku (por. MAKROmapa z 17.10.2016) październikowy wzrost cen ma najprawdopodobniej przejściowy charakter.

Wzrost indeksu cen żywności FAO w październiku stanowi wsparcie dla naszego scenariusza, zgodnie z którym na początku br. nastąpiło trwałe odwrócenie trendu spadkowego światowych cen żywności. Z uwagi na silną globalną integrację rynków rolnych, można oczekiwać, że rosnące ceny żywności na świecie będą oddziaływać w kierunku ich wzrostu w Polsce. Jest to zgodne z naszą prognozą zakładającą, że inflacja CPI w Polsce zwiększy się w I kw. 2017 r. do 1,8% r/r wobec 0,3% w IV kw. br.

© 2021 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku