Indeks cen żywności FAO zwiększył się we wrześniu do 170,9 pkt. wobec 166,0 pkt. w sierpniu (+2,9% m/m). Jednocześnie jest to drugi miesiąc z rzędu, w którym indeks cen żywności FAO zwiększył się w ujęciu rocznym (+10,0% r/r we wrześniu wobec +7,1% w sierpniu). Wzrost indeksu w ujęciu miesięcznym wynikał z wyższych cen 4 z 5 jego składowych: produktów mlecznych (+13,8% m/m), cukru (+6,7% m/m), oleju roślinnego (+1,7% m/m) oraz mięsa (+0,2% m/m). W przeciwnym kierunku oddziaływał spadek cen zbóż (-1,9% r/r).

W strukturze danych na szczególną uwagę zasługują ceny produktów mlecznych, które odnotowały najsilniejszy miesięczny wzrost od listopada 2009 r. Stanowi to wsparcie dla naszego scenariusza, zgodnie z którym globalny rynek mleka w II kw. br. wszedł we wzrostową fazę cyklu (por. AGROmapa z 07.09.2016).

W danych warto zwrócić również uwagę na kontynuację silnego wzrostu światowych cen cukru, które pomiędzy sierpniem 2015 r. a wrześniem br. zwiększyły się o 86,8%. Wzrost cen cukru jest efektem utrzymującego się od 2015 r. spadku jego światowych zapasów. Wynika on z niższej produkcji cukru wśród głównych producentów trzciny cukrowej (m.in. Indii, która jest jej drugim największym producentem na świecie) przy jednoczesnym wzroście światowego spożycia cukru. Wrześniowy wzrost indeksu cen żywności FAO stanowi wsparcie dla naszego scenariusza, zgodnie z którym na początku br. nastąpiło trwałe odwrócenie trendu spadkowego światowych cen żywności. Ceny żywności w Polsce są silnie skorelowane z cenami żywności na świecie. Dlatego utrzymujący się wzrost światowych cen żywności stanowi wsparcie dla naszej prognozy, zgodnie z którą deflacja w Polsce utrzyma się do listopada 2016 r.

© 2018 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku