GUS opublikował dziś dane nt. cen produktów rolnych w lutym. Spadek cen w ujęciu rocznym został odnotowany w przypadku wszystkich rodzajów żywca rzeźnego. Ceny bydła obniżyły się o 2,7% r/r, trzody chlewnej o 7,7% r/r, a drobiu o 5,1% r/r. Spadek miał miejsce również w przypadku ceny skupu mleka, która w ujęciu rocznym obniżyła się o 9,3%.

Wzrost cen w ujęciu rocznym został odnotowany natomiast w przypadku większości gatunków zbóż. Obniżeniu uległy jedynie ceny pszenicy (-9,2% r/r) oraz jęczmienia (-1,2% r/r). Niemniej jednak, biorąc pod uwagę ocenę stanu przezimowania głównych upraw polowych w Polsce wykonaną w II dekadzie marca przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach (IUNG), w naszej ocenie istnieje wysokie prawdopodobieństwo wzrostu cen tych gatunków zbóż w kolejnych miesiącach. Zgodnie z szacunkami IUNG, na poziomie całego kraju straty w zasiewach zbóż ozimych przekroczyły bowiem 10%, a gatunkami zbóż, które ucierpiały w sposób szczególny są jęczmień i pszenica.

Dane nt. cen produktów rolnych w lutym stanowią wsparcie dla naszego scenariusza cen na głównych rynkach rolnych w Polsce (por. AGROmapa z 15.03.2016).

© 2024 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku