GUS opublikował dziś dane nt. cen produktów rolnych w marcu. Spadek cen w ujęciu rocznym został odnotowany w przypadku wszystkich rodzajów żywca rzeźnego. Ceny bydła obniżyły się o 10,6% r/r, trzody chlewnej o 4,0% r/r, a drobiu o 7,3% r/r. Wzrost cen w ujęciu rocznym został odnotowany natomiast w przypadku większości gatunków zbóż. Obniżeniu uległy jedynie ceny pszenicy (-9,1% r/r) oraz jęczmienia (-1,4% r/r).

W strukturze danych na szczególną uwagę zasługuje silny spadek cen skupu mleka, która w ujęciu rocznym obniżyła się o 12,5%. Po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych cena skupu zmniejszyła się o 3,0% m/m. Silne obniżenie ceny skupu w marcu wskazuje na wysokie prawdopodobieństwo, że w miesiącach letnich spadnie ona poniżej poziomu 1,00 zł/l. Niemniej jednak podtrzymujemy nasz scenariusz, zgodnie z którym stopniowa poprawa sytuacji popytowo-podażowej na światowym rynku mleka będzie oddziaływać w kierunku trwałego wzrostu cen mleka i produktów mlecznych w IV kw. br. (obniżenie podaży ze strony głównych eksporterów produktów mlecznych - por. AGROmapa z 15.03.2016).

© 2024 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku