Indeks cen żywności FAO zmniejszył się w lipcu do 161,9 pkt. wobec 163,2 pkt. w czerwcu (-0,8% m/m), co jest jego pierwszym miesięcznym spadkiem od stycznia br. Wzrost indeksu wynikał z niższych cen 2 z 5 jego składowych: zbóż (-5,6%) oraz oleju roślinnego (-2,8%). W przeciwnym kierunku oddziaływały wyższe ceny produktów mlecznych (+3,2%), mięsa (+1,3%) oraz cukru (+1,0%). W strukturze danych na szczególną uwagę zasługują ceny produktów mlecznych, które odnotowały trzeci miesięczny wzrost z rzędu. Ostatni raz taka sytuacja miała miejsce w lutym 2014 r., czyli pod koniec ostatniej wzrostowej fazy cyklu na światowym rynku mleka. W połączeniu z wynikami wczorajszej aukcji GDT (por. AGROpuls z 03.07.2016) stanowi to wsparcie dla naszego scenariusza, zgodnie z którym globalny rynek mleka i produktów mlecznych stopniowo wchodzi we wzrostową fazę cyklu (por. AGROmapa z 15.06.2016).

Uważamy, że nieznaczny spadek światowych cen żywności w lipcu był przejściowy i w kolejnych miesiącach oczekujemy kontynuacji wzrostowego trendu cen. Tym samym podtrzymujemy naszą ocenę, zgodnie z którą na początku br. nastąpiło trwałe odwrócenie trendu spadkowego światowych cen żywności (por. AGROpuls z 8.04.2016).

© 2023 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku