GUS opublikował dziś dane nt. cen produktów rolnych we wrześniu. W danych na szczególną uwagę zasługuje cena skupu mleka, która we wrześniu zwiększyła do 111,81 zł/hl (+2,8% r/r), co jest jej pierwszym wzrostem w ujęciu rocznym od lipca 2014 r. Jednocześnie wrzesień był 5 miesiącem z rzędu, w którym odsezonowana cena skupu mleka wzrosła w ujęciu miesięcznym. Utrzymujący się wzrost cen skupu mleka w Polsce jest efektem wejścia globalnego rynku mleka we wzrostową fazę cyklu (por. AGROmapa z 07.09.2016).

Ceny większości gatunków zbóż we wrześniu spadły w ujęciu rocznym. Najsilniej zmniejszyły się ceny kukurydzy (-7,3% r/r), pszenicy (-6,7% r/r) oraz żyta (-4,9% r/r). Wzrost cen odnotowano jedynie w przypadku owsa (+2,9% r/r). Czynnikiem oddziałującym w kierunku spadku cen zbóż (pomimo prognoz wskazujących na ich niższe zbiory w Europie) są nagromadzone w poprzednich latach wysokie światowe zapasy (por. MAKROmapa z 17.10.2016).

W danych warto również zwrócić uwagę na utrzymujący się od dwóch miesięcy silny spadek cen ziemniaków (-17,0% r/r we wrześniu wobec -19,6% r/r w sierpniu), który wynika z efektów wysokiej bazy sprzed roku związanych z ubiegłoroczną suszą.

Wzrost cen mięsa we wrześniu odnotowano w przypadku trzody chlewnej (+14,8% r/r) oraz bydła (+4,2%), z kolei obniżeniu uległy ceny drobiu (-7,9% r/r). Wyraźnie niższa dynamika ceny trzody chlewnej w porównaniu do sierpnia (+21,3% r/r) wynikała w znacznym stopniu z efektu wysokiej bazy sprzed roku. Tym samym nie zmienia ona naszej oceny, zgodnie z którą rynek wieprzowiny znajduje się we wzrostowej fazie cyklu świńskiego (por. AGROmapa z 07.09.2016).

© 2021 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku