Wczoraj miała miejsce aukcja produktów mlecznych na platformie aukcyjnej Global Dairy Trade (GDT) w Nowej Zelandii. Indeks cen GDT zwiększył się na niej do 697 pkt. wobec 674 pkt. na poprzedniej aukcji, która miała miejsce 17 maja br. (wzrost o 3,4%). Tym samym wzrost indeksu był spójny z oczekiwaniami rynku przybliżanymi kontraktami terminowymi na pełne mleko w proszku, odtłuszczone mleko w proszku oraz masło odwodnione na giełdzie w Nowej Zelandii (New Zealand Exchange). Jednocześnie była to pierwsza aukcja od 20 października 2015 r. kiedy to odnotowano zwiększenie indeksu w ujęciu rocznym (+2,0%).W kierunku wzrostu indeksu oddziaływały wyższe ceny 6 z 8 jego składowych, wśród których najsilniejszy wzrost cen odnotowano w przypadku maślanki w proszku (+14,2%), odtłuszczonego mleka w proszku (+12,1%) oraz sera Cheddar (+7,8%). Spadek cen miał miejsce w przypadku pełnego mleka w proszku (-1,7%) oraz kazeiny podpuszczkowej (-1,6%). Zwiększeniu uległa ilość sprzedanych towarów, która wyniosła 24 046 t wobec 18 113 t na poprzedniej aukcji. Kolejna aukcja GDT będzie miała miejsce 15 maja.

Szeroki zakres podwyżek cen na wczorajszej aukcji GDT oraz pierwszy od października 2015 r. wzrost indeksu cen w ujęciu rocznym stanowi wsparcie dla naszego scenariusza, zgodnie z którym trwały wzrost cen produktów mlecznych w Polsce rozpocznie się w IV kw. br. Niemniej jednak dostosowanie po stronie podaży przy jednoczesnym ograniczonym światowym popycie na produkty mleczne postępuje wolniej od naszych oczekiwań, głównie ze względu na utrzymujące się wysokie tempo wzrostu produkcji w UE. W rezultacie ścieżka cen skupu mleka w Polsce ukształtuje się najprawdopodobniej poniżej naszych wcześniejszych oczekiwań. Prognozujemy, że w maju przeciętna cena skupu mleka spadła poniżej 1,00 zł/l i utrzyma się poniżej tego poziomu w miesiącach letnich. Nasz zrewidowany scenariusz dotyczący sytuacji na rynku mleka przedstawimy w najnowszej AGROmapie.

© 2024 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku