GUS opublikował dziś dane nt. cen produktów rolnych w lipcu. Wzrost cen skupu w ujęciu rocznym został odnotowany w przypadku większości gatunków zbóż. Najsilniej wzrosły ceny kukurydzy (+17,6% r/r), owsa (+7,6%) oraz żyta (+2,7%). Zmniejszyły się natomiast ceny pszenicy (-7,2% r/r) oraz jęczmienia (-6,3%). Czynnikiem ograniczającym wzrost cen zbóż (pomimo prognoz wskazujących na ich niższe zbiory w Europie) są nagromadzone w poprzednich latach wysokie światowe zapasy.

Zwiększenie cen skupu w ujęciu rocznym zostało odnotowane w przypadku większości rodzajów żywca rzeźnego. Ceny trzody chlewnej wzrosły o 20,4% r/r, a bydła o 2,5%. Zmniejszeniu uległy natomiast ceny drobiu (-7,1% r/r). W strukturze danych na szczególną uwagę zasługuje utrzymujący się w ostatnich miesiącach silny wzrost cen trzody chlewnej. Tym samym zrealizował się nasz scenariusz zakładający wejście rynku trzody we wzrostową fazę cen cyklu świńskiego w II poł. br. (por. AGROmapa z 09.12.2015). Istotne ryzyko dla poprawy sytuacji w polskim sektorze trzody chlewnej stanowi szybkie rozprzestrzenianie się w ostatnich dniach ognisk ASF u świń domowych w Polsce. Od lutego 2014 r. odnotowano już 13 przypadków ASF u świń domowych w Polsce, w tym 10 w br. Dalsze rozprzestrzenianie się ognisk ASF znacząco zmniejsza prawdopodobieństwo ponownego otwarcia rynków azjatyckich na polski eksport wieprzowiny.

W danych na uwagę zasługuje również trzeci z rzędu miesięczny wzrost odsezonowanej ceny skupu mleka. Jest to najdłuższy trend wzrostowy odsezonowanej ceny skupu mleka od wejścia rynku mleka w spadkową fazę cyklu na początku 2014 r. W połączeniu z utrzymującym się w ostatnich miesiącach wzrostem cen produktów mlecznych w UE, Nowej Zelandii oraz USA dane stanowią wsparcie dla naszego scenariusza, zgodnie z którym globalny rynek mleka i produktów mlecznych stopniowo wchodzi we wzrostową fazę cyklu (por. AGROmapa z 15.06.2016).

© 2024 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku