GUS opublikował dzisiaj przedwynikowy szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2016 r. Zgodnie z szacunkami GUS w 2016 r. wzrost produkcji zostanie odnotowany w przypadku buraków cukrowych (+39% r/r), ziemniaków (+31% r/r), warzyw gruntowych (+17% r/r), owoców z drzew (+12% r/r), owoców z krzewów owocowych (+10% r/r) oraz zbóż ogółem (+7% r/r). Silne zwiększenie zbiorów w większości powyższych kategorii wynika z efektów niskiej bazy sprzed roku związanych z ubiegłoroczną suszą. Zgodnie z szacunkami GUS spadek produkcji został odnotowany w przypadku rzepaku i rzepiku (-22% r/r), z uwagi na duże straty mrozowe na początku br.

Na szczególną uwagę, z punktu widzenia na inflacji w Polsce, zasługują dane nt. produkcji owoców i warzyw. Będzie ona na ogół wyższa od średniej wieloletniej, co w warunkach rosyjskiego embarga będzie oddziaływało w kierunku spadku krajowej dynamiki cen w tych kategoriach. Niemniej jednak podtrzymujemy naszą prognozę, zgodnie z którą deflacja w Polsce utrzyma się do listopada 2016 r. (por. MAKROpuls z 12.09.2016)

© 2019 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku