Wczoraj miała miejsce aukcja produktów mlecznych na platformie aukcyjnej Global Dairy Trade (GDT) w Nowej Zelandii. Indeks cen GDT zwiększył się na niej do 898 pkt. wobec 885 pkt. na poprzedniej aukcji, która miała miejsce 4 października br. (wzrost o 1,4%), co było powyżej oczekiwań rynku przybliżanych kontraktami terminowymi na pełne mleko w proszku, odtłuszczone mleko w proszku oraz masło odwodnione na giełdzie w Nowej Zelandii.

W kierunku zwiększenia indeksu oddziaływały wyższe ceny 5 z 8 jego składowych, wśród których najsilniejszy wzrost cen odnotowano w przypadku laktozy (+5,6%), pełnego mleka w proszku (+2,9%) oraz masła (+2,6%). Spadek cen odnotowano w przypadku kazeiny podpuszczkowej (-4,5%), sera Cheddar (-3,7%) oraz odtłuszczonego mleka w proszku (-0,3%). Zmniejszeniu uległa ilość sprzedanych towarów, która wyniosła 31 525 t wobec 33 937 t na poprzedniej aukcji. Kolejna aukcja GDT będzie miała miejsce 1 listopada.

Wyniki wczorajszej aukcji potwierdziły naszą ocenę, zgodnie z którą spadek indeksu cen GDT na poprzedniej aukcji (4 października) był przejściowy (por. AGROpuls z 5.10.2016). Wyniki wczorajszej aukcji stanowią zatem wsparcie dla naszego scenariusza, zgodnie z którym globalny rynek mleka w II kw. br. wszedł we wzrostową fazę cyklu i w kolejnych kwartałach można oczekiwać kontynuacji wzrostu cen mleka i produktów mlecznych (por. AGROmapa z 07.09.2016).

© 2021 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku