GUS opublikował dziś wynikowy szacunek produkcji głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2015 r. Zgodnie z komunikatem, produkcja ziemiopłodów uległa zmniejszeniu we wszystkich najważniejszych kategoriach. W większości przypadków niższa produkcja wynikała przede wszystkim z niekorzystnych warunków agrometeorologicznych, w tym suszy jaka miała miejsce w Polsce w miesiącach letnich. Najsilniejszy spadek produkcji odnotowano w przypadku buraków cukrowych, warzyw gruntowych (w szczególności kapustnych i korzeniowych), rzepaku i rzepiku oraz ziemniaków (w szczególności późniejszych odmian). Wśród zbóż na uwagę zasługuje kukurydza, której zbiory były o ok. 29% niższe niż w 2014 r.

Zgodnie z komunikatem GUS stan zasiewów zbóż ozimych na 2016 r. przed wejściem w stan zimowego spoczynku był gorszy od ubiegłorocznego i został oceniony na 3,3 - 3,5 stopnia kwalifikacyjnego w 5-cio stopniowej skali wobec 3,7 - 3,8 stopnia kwalifikacyjnego w analogicznym okresie 2014 r. Ewentualny dalszy wzrost cen zbóż w Polsce będący konsekwencją ich niższej krajowej podaży będzie jednak ograniczany przez sytuację na światowym rynku zbóż, gdzie w sezonie 2015/2016 będziemy mieli najprawdopodobniej do czynienia ze wzrostem nadpodaży. Wparcie dla takiej oceny stanowi listopadowa prognoza IGC (International Grains Council), zgodnie z którą w sezonie 2015/2016 współczynnik zapasy końcowe/konsumpcja na światowym rynku zbóż zwiększy się do 22,8% wobec 22,6% w sezonie 2014/2015. Dodatkowym czynnikiem ograniczającym wzrost cen zbóż będzie utrzymujący się spadek cen ropy naftowej. Dzisiaj cena ropy Brent osiągnęła najniższy poziom od 11 lat.

© 2023 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku